Silikozis hastalarına bakanlık müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), silikozis hastalarının hastanelere herhangi bir ödeme yapmamaları gerektiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), silikozis hastalarının, meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapacakları harcamaların SGK tarafından karşılanacağını, bu nedenle başvuru sahiplerinin ayrıca hastanelere herhangi bir ödeme yapmamaları gerektiğini bildirdi.

SGKdan yapılan yazılı açıklamada, 6111 sayılı ”Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Söz konusu Kanunla 2022 sayılı ”65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna” geçici bir madde eklenerek silikozis hastaları için bazı haklar getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

”Yeni düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilen kişilere Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.”

Silikozis hastalarının iş ve işlemlerine dair kurumca hazırlanan 2011/27 sayılı Genelge’nin 15 Mart 2011 tarihinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Buna göre kapsama giren silikozis hastalarının en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu müracaat üzerine hastalar, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, Meslek Hastalıkları Hastanelerine veya Devlet Üniversiteleri Hastanelerine sevk edileceklerdir.

Bu itibarla silikozis hastalarının en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar ilk olarak kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri, bunlara müracaat etmeden doğrudan hastanelere başvurmamaları gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapacakları harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin ayrıca hastanelere herhangi bir ödeme yapmamaları gerekmektedir.”

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

YORUMLAR

Siz de konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz.

İsim (zorunlu)

E-posta (yayımlanmaz) (zorunlu)